43 photos: Wednesday RAGBRAI route preview

via RAGBRAI http://ift.tt/1tiRJus