27 photos: Monday RAGBRAI route preview

via RAGBRAI http://ift.tt/1ZtiohS