20 photos: Tuesday RAGBRAI route preview

 

via RAGBRAI http://ift.tt/1XCfc6w